ตำบลบ้านค้อ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านค้อเดิมขึ้นกับตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และได้แยกตัวจากตำบลบ้านผือ เมื่อ พ.ศ. 2529 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ตั้งที่ทำการที่บ้านค้อ หมู่ที่ 1 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อได้ย้ายที่ทำการมาตั้งที่ใหม่ตรงบริเวณสามแยกระหว่างทางไปบ้านนาคูณและบ้านหนองกอง (ที่ปัจจุบัน) เนื่องจากสำนักงานเดิมประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีและมักได้รับคำท้วงติงจากผู้มาติดต่อราชการว่าทางเข้าสำนักงานซับซ้อน ไม่เป็นที่สังเกตเห็นง่าย เนื่องจากอยู่ท้ายหมู่บ้านไม่ติดถนนสายหลัก นายหนูเที่ยง หงษ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ คนปัจจุบันจึงมีนโยบายย้ายสำนักงานมายังที่ปัจจุบัน ซึ่งติดถนนเส้นหลักเดินทางง่าย และไม่มีปัญหาน้ำท่วม

คำขวัญตำบลบ้านค้อ

พืชเกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตประชาชนยั่งยืน ชุ่มชื่นลำห้วยซีด ฝีมือประณีตปลาร้าทรงเครื่อง เลื่องลือถิ่นพระเถระ สักการะหลวงปู่ต่ำ งามล้ำวัฒนธรรมไทพวน

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลบ้านค้อ มีเนื้อที่ประมาณ 36.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,537 ไร่ 
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านผือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ประมาณ 7 กิโลเมตร

มีแนวเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

  • วัดป่านาคูณ
  • วัดป่าสาระวารี
    กุฏิของท่านพระอาจารย์มั่น ที่วัดป่าสาระวารี พ.ศ. 2466 พรรษาที่ 28 ท่านพระอาจารย์มั่นได้มาตั้งวัดป่าดงมะไฟ (ปัจจุบันคือ วัดป่าสาระวารี) บ้านค้อขึ้น ได้สร้างพระพุทธรูปหิน 1 องค์ ท่านอยู่จำพรรษา 2 พรรษา ชาวบ้านค้อได้บำรุงรักษากุฏิของท่านไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สาธุชนสืบมาจนถึงทุกวันนี้

  • วัดป่าหนองกอง
    เจดีย์วัดป่าหนองกอง

  • กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ในตำบล

ตำบลบ้านค้อ